КАРИЕРИ

Адвокатска кантора ‘’Иванова и партньори’’ предлага възможности за професионално развитие в следните области на правото:

 • Медицинско право
 • Медийно право и информационни технологии

Адвокатите, които желаят да се присъденият към нас трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Минимум 3 години адвокатска практика;
 • Добро владеене на английски език;
 • Самоинициативност и комуникативност;
 • Възможности за работа в екип;
 • Възможности за работа под постоянно напрежение;
 • Кандидатите за стажанти трябва да отговарт на следните критерии:
 • Отлична академична подготовка;
 • Добро владеене на английски език;
 • Самоинициативност и комуникативност;
 • Възможности за работа в екип;

Кандидатите, които отговарят на горепосочените условия, могат да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния e-mail адрес office@psi-law.com .