ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

Външен консултант

Email: office@psi-law.com

Даниела притежава висок професионален опит в областта застраховането като финансова инвестиция и данъчното му отражение.

Даниела е завършила специалност „Право“ със степен магистър в ЮЗУ Благоевград през 2019г. и икономика в Стопанска Академия ‘’Д.А. Ценов’’ – гр. Свищов през 2002г. с магистърска степен ‘’Стопански и финансов контрол’’.

Езици: 
Английски
Руски