НЕЛИ ИВАНОВА

Съдружник-Адвокат

Email: neli.norrish@psi-law.com

GSM: +359 894 291 796

Нели Иванова заедно с Виолета Милър създават Адвокатска кантора ‘’Иванова и Партньори ‘’ през 2016 година.

Адвокат Нели Иванова предимно специализира в областта на облигационното и търговско право, но също така притежава и богат опит в областта на вещното, трудово, семейно и административно право. Адвокат Иванова представлява клиенти пред всички български съдилища по дела от гражданскоправен, търговски и административноправен характер.

Нели Иванова е двойно квалифициран юрист – правоспособен български адвокат и английски солиситър (адвокат), с право да практикува като такъв както в България, така и на територията на Англия и Уелс.

През 2001 година Нели завършва право с магистърска степен във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2002 година придобива юридическа правоспособност, непосредствено след което започва работа като юрисконсулт към Регионална Дирекция за Национален Строителен Контрол гр. Враца.

След като се премества да живее във Великобритания през 2003 година, Нели първо завършва право в университета на град Бирмингам, след което продължава с английската си правна квалификация в специализираният Правен колеж на Бирмингам, където завършва задължителен следдиполомен практико-теоритичен курс с оглед придобиването на пълна адвокатска правоспособност в Англия и Уелс. Нели Иванова е пълноправен член на Адвокатската колегия на Англия и Уелс, както и на Софийска адвокатска колегия в България.

Преди да напусне Великобритания през 2009, Нели е работила 1 година като квалифициран английски адвокат (solicitor) специализиращ в областта на английско строително право и строителни спорове в адвокатска кантора Райт Хасъл (Wright Hassall LLP) в Лемингтън Спа, Великобритания. Преди да започне работа в Райт Хасъл, Нели е работила  и 1 година като кредитен съветник в английският клон на Кралската Шотландска Банка (The Royal Bank of Scotland Group) в Ковънтри.

След завръщането си обратно в България през 2009 година Нели се присъединява към адвокатска кантора „Стефанова и Иванова“, където е била съдружник – адвокат до април 2016, когато създава Адвокатска кантора „Иванова и партньори“.

Езици:

Английски
Немски
Руски
Сърбо-Хърватски