ПРАВНИ УСЛУГИ В АНГЛИЯ

Slider

„Иванова и партньори“ е българска адвокатска кантора регистрирана в Адвокатската Колегия на Англия и Уелс, която ползва квалифицирани в английско право и процес специалисти, за да предоставя на клиентите си следните правни и консултантски услуги на територията на Великобритания, в юрисдикция Англия и Уелс:

 • Изготвяне на търговски договори.
 • Регистрации на фирми и самонаети лица – изготвяне на документи.
 •  Изготвяне на протоколи за общи събрания на фирми, необходими документи за промяна в обстоятелствата на фирми и публикуването им в фирмен регистър, както и необходими документи за публикуване на ГФО. 
 • Изготвяне на договори за наем на жилища и офиси. Консултации във връзка със сключване на договори за наем и възникнали спорове по договори за наем.
 • Изготвяне на договори за вътрешни ремонти на жилища и консултация по възникнали спорове по договори за вътрешен ремонт на жилище. Консултации по възникнали спорове по договори за ремонт и строителство.
 • Правни консултации и съдействие при предявяване на искови молби с малък материален интерс ( до £ 10000 ) в съда. 
 • Консултации по имиграционно право. 
 • Съдействие при подаване на заявления и водене на официална кореспонденция за издаване на всички видове визи (бизнес, работни, студентски), постоянно пребиваване, както и за придобиване на британско гражданство.
 • Правни консултации по семейно право. Изготвяне на документи за развод; Съдействие в процеса по развод. Консултации във връзка с родителски права, подялба на имущество и издръжка.
 • Правни консултации по наследствено право. Изготвяне на завещания .
 • Правни консултации по трудово право. Изготвяне и индивидуални искове срещу работодател и подаване на иска в съда.