Данъчно право

В процеса на осъществяване на стопанската и инвестиционна дейност на нашите клиенти от стратегическо значение е данъчната политика и прилагане на данъчното законодателство Придобитият от Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ значителен опит в тази сфера ни дава възможност да предоставяме правни съвети по различни въпроси на данъчното законодателство като:

  • Консултации по конкретен данъчноправен проблем в областта на корпоративните данъци, ДДС , акцизи, местни данъци и такси, и др.
  • Консултации относно прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
  • Обжалване на ревизионни актове.
  • Съдебно представителство по данъчни дела.