Земеделски земи

Земеделските стопани днес все по-често се сблъскват с много и разнородни проблеми, за решаването на които им е необходим доверен партньор с опит в правоотношенята засягащи сектор Селско стопанство – производство на земеделски култури и отглеждане на животни. Адвокатска кантора ‘’Иванова и партньори’’ ви предлага адекватни юридически консултации и задълбочен правен анализ, които да отговорят на вашите конкретни нужди  за да сте сигурни в бъдещето на вашият земеделски бизнес. Ние оказваме правно съдействие при придобиване право на собственост върху земеделски земи, сключване на договори за аренда и наем, участие в споразумения за комасация, съдействие при подписването на договори за покупко-продажба на торове, семена, препарати и зърно, както и уреждане на правни спорове произтичащи от тези правоотношения. Така също съдействаме за успешно разрешаване на гражданско правни, облигационни, трудови, вещни и търговски спорове възникнали във връзка с обработваната от вас земя и управляваният от вас бизнес.