Интелектуална собственост

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ предоставя на клиентите си цялостни концептуални решения, които им позволяват да извлекат максималното от техните марки, дизайни, наименования за произход и други обекти на интелектуална собственост.

Консултираме при воденето на преговори, изготвяме лицензионни договори и договори за прехвърляне на правото върху заявено или патентовано изобретение, промишлен дизайн, марка (или заявка за регистрация на марка) и др. Осигуряваме юридически консултации, процесуално представителство при спорове и съдебни дела, свързани с нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост.

Ние предоставяме следните правни услуги в областта на интелектуалната собсвеност:

  • Правен анализ за установяване на защитими обекти на интелектуална собственост, индустриална собственост и търговските марки
  • Регистрация на търговски марки, наименования за произход и промишлен дизайн
  • Закрила на авторски права
  • Подготовка на лицензионни договори и договори за преотстъпване на изключителни и неизключителни права върху обекти на интелектуална собственост
  • Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, съдебните и други държавни органи в България
  • Правни съвети за ефективно управление на интелектуална собственост и защита от нарушения
  • Процесуална защита на нарушени права на интелектуална собственост