Право на собственост и строителство

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ има голям опит в областта на вещно право и предоставянето на правни консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти, като от физически лица така и от юридически лица с цел ползване или инвестиция.

Ние извършваме проучване на правния статут на недвижими имоти, осъществяване на преговори с продавачите, подготовка на предварителни договори и нотариални актове, както и представителство пред Нотариус при изповядване на сделката.

Също така предлагаме на клиентите си подготовка и изработване на договори за строителство с изпълнители и подизпълнители, представителство при преговори с работодатели, изпълнители и/или подизпълнители.

Опитът ни включва строителство и обществени поръчки в различни отрасли и сектори на икономиката като Енергетика, Образование, Хранително вкусова промишленост и Болници.

Също така предоставяме на услуги свързани с издаването на разрешителни и други строителни книжа, консултации в областта на строителния надзор и градоустройството.