Преобразуване на търговски дружества

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ предоставя правни съвети във връзка с всички аспекти на сливане, вливане и отделяне на търговски дружества, както и финансово реструктуриране и преобразуване.

Ние бихме могли да ви сътрудничим във следното:

  • Сливания, вливания и отделяне на частни и публични търговски дружества;
  • Сливания, вливания и отделяния на финансови институции;
  • Правен анализ при преобразуване и придобиване на търговски предприятия;
  • Придобиване и продажба на обособени части от предприятия;
  • Данъчни и разрешителни режими при преобразуване на персонални и капиталови търговски дружества;
  • Правни съвети във връзка с трудови договори при преобразуване на търговски дружества;