Семейно и наследствено право; Делба на имущество; Особени производства;

Адвокатска кантора „Иванова и Партньори“ предлага широка гама от правни услуги в областта на семейното право, предоставяйки на своите клиенти:

  • Правни консултации, защита и съдействие относно развод по взаимно съгласие на съпрузите и развод по исков ред при липса на съгласие, изготвяне на всички необходими документи за делото за развод, както и процесуално представителство пред съда;
  • Консултации относно родителски права и издръжка, както и представителство по дела
  • Защита и съдействие при отнемане или ограничаване на родителски права, както процесуално представителство и за налагането или отмяна на такива мерки по съдебен ред
  • Изготвяне на брачни договори и регистрация

Така също Адвокатска кантора „Иванова и Партньори“  предоставя и консултации във връзка с:

  • Извънсъдебна ( доброволна) и съдебна делба на движимо и недвижимо имущество;
  • Консултации относно наследства, изготвяне на завещания; както и защита на наследствени права
  • Съдействие за издаване на ограничителни заповеди при домашно насилие;
  • Правни консултации относно поставяне под запрещение на близък страдащ от психическо заболяване или забавено умствено развитие, процесуално представителство