Чуждестранни инвестиции

Адвокатска кантора “Иванова и партньори“ притежава опит в следното:

  • Консултации по въпросите на чуждестранните инвестиции, защита на чуждестранните инвестиции, данъчни облекчения на чуждестранни инвеститори в България;
  • Представителство пред Агенцията за инвестиции за получаване на съдействие, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и подготовката на необходимата документация за получаване на сертификат;
  • Представителство пред държавните и общински органи за получаването на административна, инфраструктура и друга помощ, съгласно придобития от инвеститора сертификат;
  • Правен анализ на юридическия и финансов статус на предприятия;
  • Подготовка на необходимата документация за придобиване на концесия върху обекти държавна или общинска собственост;