Публикации

Право на обезщетение за пострадали от пътно транспортни произшествия /ПТП/

Право да получат обезщетение за претърпени от ПТП вреди имат пострадалите пътници в МПС претърпяло ПТП, пешеходците и другите участници в движението, с изключение на виновния за настъпването на пътнотранспортното произшествие водач. В случай, че ПТП е довело до смърт на пострадало лице, то тогава право да получат обезщетение имат неговите наследници.

Пострадалите от ПТП лица трябва да знаят, че на обезщетяване подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП. Към групата на неимуществените вреди се отнасят физически болки и емоционални страдания, понесени във връзка с получените травми от пострадалото лице (при тежка и средна телесна повреда) или от неговите близки ( в случай на смърт причинена в следствие на ПТП), докато към имуществените вреди се отнасят всички разходи, които лицето е понесло във връзка с ПТП – разходи за оперативни намеси, болничен престой, медикаменти, рехабилитация, ремонт на щети нанесени на МПС, както и върху друго имущество- сгради и т.н.

Пострадалите от ПТП имат право да получат обезщетение за понесените вреди от виновният за ПТП водач или от застрахователя по задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на виновния водач.

В случай на ПТП, в което сте пострадал е важно да знаете, че следва да изисквате от органите на МВР екземпляр от съставен констативен протокол за ПТП с описаните в него пострадали лица и виновния водач.

Като пострадало от ПТП лице или близък (насленик) на загинало във ПТП лице е препоръчително да се консултирате с опитен адвокат, за да може да получите адекватна правна помощ и яснота как, и по какъв начин бихте могли да претендирате обезщетение за причинени от ПТП имуществени и/или неимуществени вреди.

Искане за изплащане обезщетение би могло да бъде отправено към застрахователя, в случай обаче, че застрахователят откаже да заплати или предлаганото от него обезщетение е прекалено ниско (каквато е честата практика) бихте могли да предявите иск срещу застрахователя пред компетентния да го разгледа съд, така също е възможно да предявите граждански иск в наказателното производство срещу виновният водач в случай, че от ПТП е причинена смърт или тежка или средна телесна повреда, кой начин за търсене и получаване на обезщетение за претърпени вреди от ПТП ще е най-подходящ във вашият случай най-лесно ще решите след подробна консултация с адвокат специалист по застрахователни дела.

Автор: адвокат Нели Иванова – Адвокатска кантора ”Иванова и Партньори”

www.psi-law.com  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *